A picture

Navigace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Formuláře

 

Ohlášení drobné stavby zde ke stažení 
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí  zde ke stažení
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  zde ke stažení
Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  zde ke stažení
Žádost o povolení kácení dřevin  zde ke stažení
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů  zde ke stažení
Povolení pálení ohně  zde ke stažení
Žádost o poskytnutí informací  zde ke stažení
Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  zde ke stažení
Žádost o povolení k napojení komunikace  zde ke stažení
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  zde ke stažení
Žádost o povolení k odstranění stavby  zde ke stažení
Žádost o povolení terénních úprav  zde ke stažení
Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  zde ke stažení
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um...  zde ke stažení
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um...  zde ke stažení
Žádost o povolení ke zvláštnímu uľívání komunikace - umístění rekl...  zde ke stažení
Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  zde ke stažení
Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k posk...  zde ke stažení
Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  zde ke stažení
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění rekla...  zde ke stažení
Žádost o pronájem obecního bytu  zde ke stažení
Žádost o nájem bytu  zde ke stažení
Podnájemní smlouva  zde ke stažení
Oznámení o přechodu nájmu bytu  zde ke stažení
Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  zde ke stažení
Žádost dohody o výměně bytu  zde ke stažení
Potvrzení o řádné úhradě nájemného  zde ke stažení
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro um...  zde ke stažení
Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výj...  zde ke stažení
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  zde ke stažení
Žádost o schválení dohody o výměně bytů  zde ke stažení
Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje zneči..  zde ke stažení 
Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístě...  zde ke stažení
Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinve...  zde ke stažení
Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  zde ke stažení
Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného park..  zde ke stažení
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  zde ke stažení
Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  zde ke stažení
Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  zde ke stažení
Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  zde ke stažení
Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro in...  zde ke stažení
Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  zde ke stažení
Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v je...  zde ke stažení
Přihláška dítěte do předškolního zařízení  zde ke stažení
Potvrzení o domácím ošetření dítěte  zde ke stažení
Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd ...  zde ke stažení
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  zde ke stažení
Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  zde ke stažení
Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  zde ke stažení
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu  zde ke stažení